Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja/prigovor i reklamacije, izjava o privatnosti, uvjeti korištenja, načini plaćanja, osobno preuzimanje robe, jamstvo kvalitete

Opći uvjeti poslovanja

Ovdje navedeni opći uvjeti korištenja se odnose isključivo na korištenje www.mony-design.hr internet stranice, a ne na cijelokupno poslovanje s MONY DESIGN trgovinama odnosno s Mony Design obrt za trgovinu i usluge. Usluge internetske trgovine MONY DESIGN vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske. Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.
Kupac možete postati ukoliko prihvaćate naše navedene uvjete korištenja, opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje koji su dostupni neposredno prije završetka kupnje. Cijene prikazane u internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u hrvatskoj valuti u kunama(HRK). Narudžbom proizvoda putem internet trgovine www.mony-design.hr prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na internet trgovini.
Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod. Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.
MONY DESIGN se obvezuje poslovati u skladu sa legitimnim zakonima Republike Hrvatske. MONY DESIGN obrt zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako nije moguće kontaktirati kupca. Mony Design obrt zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je adresa ne postojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu. Mony Design obrt ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Mony design obrta zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:
želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirana;
prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;
ukoliko ne možemo identičan proizvod isporučiti po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.
Jezik komunikacije na webshopu www.mony-design.hr je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u eurima (eur) / kunama (HRK), ne sadrže PDV pošto obrt nije u sustavu PDV-a, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno i izražena je za jedan komad. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Mony design obrt unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca. Trgovina MONY DESIGN obrt nije odgovorna ukoliko proizvodi na internetskoj stranici www.mony–design.hr nisu na zalihi.

Akcijska prodaja

Obrt Mony Design će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i slično. Nakon proteka roka akcijske prodaje, Mony Design neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Načini plaćanja

Mony Design webshop vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:
općom uplatnicom ili internet bankarstvom
plaćanje pouzećem – po primitku pošiljke
1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem moguće je kod osobnog preuzimanja na našem prodajnom mjestu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
2. Internet bankarstvo Kod izbora načina plaćanja internetom, pošaljete na e-mail Vaš zahtjev za artiklom ili artiklima i na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun info@mony-design.hr sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine … Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručenu robu.

Informacije o dostavi

Dostavu naručenih proizvoda prodavatelj naplaćuje u iznosu od 5.60 (42,19 hrk) eur po paketu za iznose do 46,45 eur(350,00 hrk) za plačanjem internet bankarstvom ili direktnom uplatom, dok je dostava za narudžbe preko 46,45 eur besplatna. Za plaćanjem pouzečem poštarina iznosi 7,00 eur.(52,74 hrk) Dostavu vrši prodavatelj angažiranjem uvažene dostavne (kurirske) GLS službe. Rok dostave naručenog proizvoda je 7 radna dana nakon primitka narudžbe. Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda kupac je dužan obaviti pregled pošiljke. Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije prodavatelj neće uvažiti. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod kao što su račun, jamstveni list i sl.,te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt.

Reklamacije

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen. U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona +385 (0)98 364 516 ili putem e-maila info@mony-design.hr . Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.
Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu
Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, za koji se obrazac link nalazi u ovim Uvjetima kupnje.
U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:
ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.”

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo
potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

MONY DESIGN Obrt za trgovinu i usluge
Oib:54319930851
Karlovačka cesta 61
47280 Ozalj
Hrvatska
info@mony-design.hr

Izjava o privatnosti
Mony Design obrt se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici obrta MONY DESIGN i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Kontakti

MONY DESIGN Obrt za trgovinu i usluge
Karlovačka cesta 61
47280 Ozalj
Hrvatska
OIB: 54319930851
Žiro račun: 24020061140355308 (ERSTE BANKA)
IBAN Karlovačka banka: HR9724020061140355308